21 LIP 2017

Wygrana sprawa przed Sądem Najwyższym

Miło nam poinformować, że w dniu 14.07.2017 radca prawny Wojciech Kawczyński, partner Kancelarii, wygrał precedensową sprawę przed Sądem Najwyższym w Warszawie.

Skarga kasacyjna wniesiona przez mec. Kawczyńskiego dotyczyła stwierdzenia interesu prawnego w sprawie o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży nieruchomości w sytuacji gdy stronie powodowej przysługuje jednocześnie roszczenie o uzgodnienie treści księgi wieczystej na podstawie art.10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Jest to kolejny znaczący sukces Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski i kolejna wygrana w ostatnim czasie prawników Kancelarii przed Sądem Najwyższym. Dowodzi to skuteczności naszych prawników. Gratulujemy!