06 GRU 2021

Frankowicze – stan na grudzień 2021

Frankowicze i ich umowy kredytowe pozostają tematem niesłabnącym na popularności. Warto wiedzieć co dzieje się w kwestii kredytów frankowych. W szczególności dotyczy to osób, które posiadają albo posiadały kredyt w obcej walucie. Co nowego więc w sprawie Frankowiczów? Poniżej przedstawiamy stan na grudzień 2021.   

Najważniejszą kwestią pozostaje fakt niepodjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 11/21, która to miała rozwiać wszelkie wątpliwości związane z orzecznictwem w sprawach frankowych. 2 września 2021 r. SN nie podjął bowiem uchwały z przyczyn formalnych, jednocześnie zwracając się do TSUE z pytaniami co do prawidłowości powołań niektórych sędziów. SN miał wątpliwości dotyczące tego jak reforma sądownictwa i nowy system powoływania sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa może wpłynąć na moc prawną podjętej uchwały.

O tym dlaczego nie warto czekać na uchwałę SN pisaliśmy już wcześniej.

Nie ulega wątpliwości, iż wrześniowy brak uchwały stanowi kolejny argument za tym dlaczego lepiej nie zwlekać i rozważyć walkę z bankiem już dziś. Na pewno uchwała nie zostanie prędko podjęta, a oczekiwanie na nią może okazać się niepotrzebne.

W TSUE natomiast zapadło kolejne korzystne dla Frankowiczów orzeczenie. W wyroku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie C-212/20, TSUE stwierdził, iż umowa kredytu indeksowanego do waluty obcej musi zawierać jasne i zrozumiałe kryteria przeliczania kursu waluty tak, aby na jej podstawie konsument mógł w każdej chwili określić kurs waluty stosowany przez przedsiębiorę i obowiązujący danego dnia.

Większość sporów w sądach powszechnych niezmiennie wygrywają Frankowicze. Zgodnie z aktualną tendencją orzeczniczą, zwycięstwo w sporze przeciwko bankowi jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Niektóre banki, chcąc zabezpieczyć własne interesy i odłożyć w czasie masowe wnoszenie pozwów przeciwko nim, proponują kredytobiorcom zawarcie ugody. Trzeba pamiętać, że w większości są to niekorzystne propozycje ugodowe, a na orzeczeniu sądowym można zyskać znacznie więcej.

Zobacz nasz post dotyczący tego dlaczego nie warto przejmować się ugodami w sprawach frankowych.

Pojawiły się również doniesienia, że banki zaczęły kierować korespondencję do Frankowiczów, w której wzywają do zapłaty za bezumowne korzystanie z kapitału. Co do sprawy wypowiedział się UOKIK, który stwierdził, że banki nie mają prawa żądać wynagrodzenia za udostępnienie kapitału ze względu na to, iż umowy kredytowe zawierały w sobie niedozwolone postanowienia umowne.

Z kolei 18 listopada 2021 r. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu złożyło skargę do Komisji Europejskiej dotyczącą naruszenia unijnego prawa w związku z majową uchwałą SN, w której został określony moment, kiedy zaczyna biec przedawnienie roszczeń banku wobec klienta przy umowie z klauzulami abuzywnymi. Zdaniem SN bank może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna. O trwałej bezskuteczności można mówić od momentu kiedy należycie poinformowany konsument nie wyraził zgody na abuzywne postanowienia lub sprzeciwił się skorzystaniu z ochrony przed nieważnością umowy.

Warto na bieżąco śledzić co dzieje się ze sprawami frankowymi. Jest to wciąż temat budzący duże zainteresowanie. Należy natomiast wskazać, że sytuacja Frankowiczów nie uległa ostatnio żadnej gwałtownej zmianie.

W naszej Kancelarii funkcjonuje zespół ds. Kredytów frankowych, który nadzoruje r.pr. Szymon Szuksztul. Jeśli posiadacie Państwo kredyt w walucie obcej, lub go już spłaciliście – zapraszamy do kontaktu. Bezpłatnie przeanalizujemy Państwa umowę, powiemy jakie są szanse na wygraną z bankiem i przygotujemy dla Państwa strategię działania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym przewodnikiem ABC Frankowicza

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu w serwisie Facebook.

Umów się na spotkanie
przez internet