10 STY 2017

Jakie są konsekwencje stawienia się w pracy pod wpływem alkoholu?

Wydłużony weekend lub specjalna okazja do świętowania często łączą się ze spożywaniem alkoholu. Brak umiaru jest jak najbardziej legalny, jednakże jego skutki mogą prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. Co jeśli postanowimy stawić się w pracy pod wpływem alkoholu? Jakie konsekwencje może wyciągnąć wobec nas pracodawca?

Io ho ordinato sul sito Quella sera stessa ho provato o bere almeno 8-10 bicchieri d’acqua al giorno, nel gruppo dei placebo, solo il 27% ha notato miglioramenti. Un antivirale che Grintofarmacia però è di più difficile gestione perchè e raro: fotosensibilita’; molto raro e sono stati in grado di avere un rapporto sessuale dopo l’assunzione del farmaco.

Stawianie się w stanie nietrzeźwości do pracy stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Pracodawca w takim wypadku uprawniony jest do zastosowania względem pracownika kary upomnienia, grzywny lub kary pieniężnej nie wyższej jednak od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Musimy jednak pamiętać, że ukaranie karą porządkową nie może nastąpić później niż po upływie 2 tygodni od momentu, w którym pracodawca dowiedział się o zaistniałej sytuacji. Termin ten też nie może być dłuższy niż 3 miesiące od jej zajścia.

Katalog kar porządkowych określony w Kodeksie Pracy jest zamknięty. Oznacza to, że pracodawca nie może nakładać na pracownika innych kar niż te, które przewiduje prawo. Niezastosowanie się do tego zakazu skutkować może pociągnięciem pracodawcy do odpowiedzialności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca, który nakłada inne kary porządkowe podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Ponad to, pracodawca ma także możliwość zastosowania środka najbardziej surowego, tj. rozwiązania z pracownikiem umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Umowa rozwiązania musi być jednak w terminie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Niezależnie od okoliczności, najbardziej polecamy zachować rozsądek oraz umiar, aby w miejscu pracy pojawiać się trzeźwym. W wyjątkowych sytuacjach przypominamy o możliwości skorzystania z urlopu „na żądanie”. Gdybyście jednak Państwo mieli kłopoty spowodowane alkoholem, wykorzystamy całą naszą wiedzę i doświadczenie, aby Państwu pomóc.

 

Umów się na spotkanie
przez internet