17 CZE 2019

Która forma opodatkowania będzie najlepsza dla Twojego biznesu? Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.

Ostatnio pisaliśmy o opodatkowaniu działalności gospodarczej. Ze względu na szeroki zakres tematyki, zdecydowaliśmy się go podzielić na dwie części. Jeśli jeszcze nie czytałeś o podatku na zasadach ogólnych oraz podatku liniowym, zapraszamy do zapoznania się wpierw z tymi zagadnieniami. Tymczasem, przechodzimy do omówienia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Forma opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla małych firm. Polega on na opłacaniu podatku według odpowiedniej skali liniowej (od 2 do 20% w zależności od branży).

Zaletą korzystania z ryczałtu jest prosty sposób wyliczania. W przypadku tej formy opodatkowania nie wpłaca się zaliczek do Urzędu Skarbowego, a wpłaca się od razu zryczałtowany podatek do 20 dnia miesiąca. W przypadku firm osiągających przychody roczne poniżej 25 000 euro, ryczałt można rozliczać kwartalnie. Niestety, w przeciwieństwie do podatku liniowego oraz podatku na zasadach ogólnych nie można pomniejszyć podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodu. Można jednak odliczyć od przychodu składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki na Internet, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego oraz darowizny na określone cele.

Branże oraz odpowiednie im stawki podatkowe wymienione są w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zakres prowadzonej dokumentacji rachunkowej nie jest duży – konieczna jest ewidencja przychodów, ewidencja wyposażenia, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych oraz trwałych.

Karta podatkowa

Kartę podatkową, czyli najprostszą formę opodatkowania, mogą stosować niektóre działalności o niewielkiej skali operacyjnej (np. sprzedaż detaliczna, gastronomia, weterynarze, usługodawcy transportowi, usługodawcy rozrywkowi, korepetytorzy). Wykaz wszystkich działalności wskazany jest w załączniku do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

To co odróżnia kartę podatkową od pozostałych form opodatkowania, to fakt, że nie jest on w żaden sposób uzależniony od wysokości osiąganego przychodu. Jego wartość na cały rok określa naczelnik właściwego urzędu skarbowego na podstawie takich danych jak rodzaj i zakres prowadzonej działalności, liczby mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności, ilość zatrudnionych osób.

Jedyne co może zostać odliczone od podatku przy tej formie działalności to składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pomniejszony podatek o w/w składkę płaci się do urzędu skarbowego do 7 dnia miesiąca za miesiąc ubiegły (w przypadku grudnia – do 28 grudnia).

Ten sposób opodatkowania bardzo upraszcza niezbędną dokumentację. Od podatnika nie wymaga się prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz zeznań podatkowych, a jedynie trzeba prowadzić wykaz zatrudnienia oraz wystawiać faktury i rachunki na żądanie klientów

W naszych artykułach omówiliśmy pokrótce wszystkie podstawowe formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Wybór odpowiedniej formy to bardzo poważna decyzja, która może rzutować na sukcesie Twojego biznesu. W naszej kancelarii pracują specjaliści, którzy specjalizują się w doradztwie podatkowym naszych klientów. Bardzo chętnie pomogą Tobie podjąć właściwą decyzję – zapraszamy do kontaktu.