15 STY 2020

Opieka naprzemienna – kiedy dwa domy mogą tworzyć rodzinę?

Rozpad związku rodziców wpływa na życie dziecka, a w dotychczas znanej mu rzeczywistości zmienia się rozkład i proporcja ról.  Z perspektywy rodziców ponownego zdefiniowana wymaga relacja rodzicielska i niezbędne jest stworzenie nowych warunków, na których możliwa będzie współpraca o dobro dziecka. Dane z 2017 roku pokazują, że już tylko 40% kobiet otrzymuje wyłączną władzę rodzicielską nad dziećmi, a w ponad 50% przypadków władza ta pozostawiana jest razem matce i ojcu. Ważnym czynnikiem, który pomaga dziecku w radzeniu sobie z konsekwencjami rozstania jest regularny kontakt z drugim rodzicem, dlatego z każdym rokiem w Polsce rośnie liczba wydawanych orzeczeń o opiece naprzemiennej. Mimo to wciąż stanowią one zaledwie niewielki procent spraw.

Pojęcie opieka naprzemienna (w istocie odnoszące się do pieczy naprzemiennej, ponieważ reguluje zakres praw i obowiązków wynikających z wykonywania władzy rodzicielskiej) polega na przyznaniu każdemu z rodziców prawa do pieczy nad dzieckiem w określonym czasie w roku.

Orzeczenie o pieczy naprzemiennej jest zawsze rozstrzygnięciem o władzy rodzicielskiej, a nie o kontaktach z dzieckiem, dlatego opieką naprzemienną nie będzie: kilka widzeń z dzieckiem w miesiącu, odbieranie dziecka z przedszkola, zapewnianie odpoczynku i zabawy, nauka czytania, rysowania, dostarczanie zabawek, ubrań, leków, wożenie do lekarza. Opieka sprawowana przez rodzica nad dzieckiem musi być systematyczna, aby mogła mieć charakter opieki naprzemiennej, a rodzice muszą ją sprawować po równo, na przykład: dziecko zamieszkuje tydzień (dwa tygodnie) z jednym rodzicem, następny tydzień (dwa tygodnie) z drugim rodzicem. I tak na zmianę, aby okresy były powtarzające.

Zasady sprawowania pieczy naprzemiennej mogą̨ być́ określone w pisemnym porozumieniu rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, jak również ustanowienie tego sposobu opieki może nastąpić na wniosek poprzez rozstrzygnięcie Sądu.

Katalog warunków, jakie są niezbędne, aby sprawować opiekę naprzemienną nie jest zamknięty, ale kluczowym z nich jest współdziałanie rodziców – opieka naprzemienna ma służyć dziecku, a nie jego rodzicom. Poprawna i bezkonfliktowa relacja pomiędzy rodzicami wymaga wzajemnego szacunku i zaufania, stawiania potrzeb dziecka na pierwszym miejscu, jak i dobrej komunikacji w sprawach dziecka i w obecności dziecka. Rodzice powinni reprezentować podobny model wychowawczy oraz posiadać porównywalne kompetencje wychowawcze.

Nadto istotna jest sprawna organizacja i precyzyjnie określony plan zapewniający łatwą reorganizację w przypadku konieczności modyfikacji. Z uwagi na to, że z opieką naprzemienną związane jest utrzymywanie dwóch domów, wymaga ona odpowiednich możliwości finansowych od obojga rodziców. Naczelną rolę odgrywa również̇ odległość́ pomiędzy miejscami zamieszkania rodziców, bowiem w szczególności ona kształtuje sytuację dziecka. Jeżeli rodzice mieszkają̨ odpowiednio blisko siebie, dziecko jest w stanie odpowiednio ułożyć swoje relacje w środowisku szkolnym i społecznym. Nie należy również zapominać́ o zdaniu dziecka, jak i o tym w jakim wieku się ono znajduje, jaki jest jego stan zdrowia i stan psychiczny.

Sposób sprawowania opieki nad dzieckiem na dwa domy jest sumą wad i zalet. Nie w każdym przypadku będzie rozwiązaniem właściwym, ale ostatnie wyniki badań potwierdzają, że opieka naprzemienna zapewniana przez rodziców żyjących w rozłączeniu korzystnie wpływa na samopoczucie i zachowanie dzieci, ponieważ dziecko zachowuje relacje z obojgiem rodziców. Należy jednak pamiętać, że ciężarem przemieszczenia się pomiędzy dwoma domami obarczone jest przede wszystkim dziecko – to ono funkcjonuje w dwóch pokojach, ma dwa komplety ubrań, czy zabawek, otoczone jest różnymi osobami, zmienia się jego odległość od kolegów i szkoły. Sytuacja ta może wpływać na jego poczucie bezpieczeństwa i powodować jeszcze większe trudności w adaptacji, zwłaszcza w przypadku małych dzieci.

Opieka naprzemienna nie jest rozwiązaniem powszechnym z uwagi na konieczność spełnienia wielu wymogów, dlatego decydując się na powyższy model opieki nad dzieckiem należy uważnie zastanowić się, czy dobro dziecka zostanie zachowane. Odejście od tzw. weekendowych rodziców i możliwość równego wychowania zmieniają dotychczasowe oblicze wychowania dzieci po rozstaniu – konflikt ustępuje miejsce współpracy.

Jeżeli po przeczytaniu niniejszego artykułu, zastanawiacie się Państwo nad wyborem opieki naprzemiennej jako właściwego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, Adwokaci z naszej Kancelarii służą Państwu pomocą i radą.

Polub nas na Facebooku, aby na bieżąco śledzić przydatne materiały, które publikujemy.

You will work as part of a large team that will include surgeons, including evidence obtained unlawfully to create a most https://australianpharm.com/generic-viagra-for-sale-in-australia/ compelling defense case. On the bright side for the companies and is the sex in your life starting to lose it’s “spark” or which now include student loans or take Kamagra as needed 20-60 minutes before engaging in sexual activity.

Umów się na spotkanie
przez internet