25 KWI 2024

Problemy meldunkowe w mieszkalnictwie komunalnym Gdańska – komentarz mec. Wojciecha Kawczyńskiego dla Trojmiasto.pl

problem z meldunkiem Gdańsk

Na łamach serwisu internetowego Trójmiasto.pl ukazał się artykuł pt. „Mieszkają na stałe, ale zameldować się nie mogą. Kto i dlaczego?”. Tekst rzucił światło na problem mieszkańców Gdańska zajmujących lokale bez umowy najmu, a tym samym pozbawionych możliwości zameldowania się. Artykuł, wzbogacony o komentarz prawny, w tym naszego radcy prawnego Wojciecha Kawczyńskiego, ukazuje skomplikowany kontekst obowiązku meldunkowego w Polsce. Zwraca także uwagę na specyficzną sytuację mieszkań bezumownych.

Mecenas Kawczyński omówił obowiązujące przepisy, wyjaśniając ich wpływ na życie mieszkańców gdańskich lokali komunalnych. Podkreślił, że meldunek to czynność ewidencyjna, która nie tworzy prawa do lokalu, ale umożliwia urzędowe potwierdzenie miejsca pobytu danej osoby. Jest to istotne m.in. dla udziału w wyborach samorządowych.

Praktyka pokazuje, że mieszkańcy Gdańska, zajmujący lokale bez tytułu prawnego, napotykają na barierę biurokratyczną. Nie mogą oni się zameldować bez zgody wynajmującego. Problem ten dotyka aż 5362 mieszkań znajdujących się w zasobach miasta. Nasz ekspert zwrócił uwagę na możliwości, jakie otwierają się w przypadku śmierci głównego najemcy – wtedy domownicy mogą automatycznie wejść w stosunek najmu, zgodnie z kodeksem cywilnym. Jest to istotne zabezpieczenie socjalne, które zapobiega potencjalnym eksmisjom w trudnych życiowych sytuacjach.

Radca prawny Wojciech Kawczyński podkreśla, że istotne jest, aby każdy z mieszkańców był świadomy swoich praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Podkreśla on również możliwości obrony swojego prawa do zamieszkania. Dzięki jego komentarzowi mieszkańcy mogą lepiej zrozumieć swoją sytuację prawną oraz dostępne im ścieżki rozwiązania problemów meldunkowych.

Nasza kancelaria pragnie zapewnić, że każda osoba potrzebująca wsparcia prawnego w zakresie prawa mieszkaniowego może liczyć na profesjonalną pomoc.

Pełna treść artykułu jest dostępna na portalu Trójmiasto.pl, gdzie czytelnicy mogą zgłębić wszystkie aspekty omawianej problematyki.

Umów się na spotkanie
przez internet