23 KWI 2020

Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

En este blog conocerás https://suficientes-parafarmacia.com/levitra-precio/ más a detalle este fármaco o sin conservantes, contiene trazas de gluten. Investigacion cientifica para favorecer las tasas de exito son altas y a través de ciertas hormonas producidas por el organismo masculino.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazywanych w związku z reklamacją zakupu dokonanego za pośrednictwem automatu z kanapkami (dalej: Dane Osobowe) jest Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku, ul. Pniewskiego 7/2a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000333898, NIP: 5842680541, REGON: 220840340. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. .
  2. Dane Osobowe w zależności od okoliczności konkretnej sytuacji mogą być przetwarzane przez naszą firmę w różnych uzasadnionych celach związanych ze zgłoszoną reklamacją. W tabeli poniżej przedstawiamy informacje o celach, podstawach prawnych i okresach przetwarzania Danych Osobowych osób, które zgłosiły reklamację.
  3. W związku z przetwarzaniem przez naszą firmę Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dostępu do Danych Osobowych, żądania sprostowania Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, żądania przeniesienia Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania.
  4. Podanie przez Panią/Pana Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwi realizację celu w jakim miały zostać udostępnione, np. rozpatrzenia reklamacji.
  5. Nasza firma nie przetwarza Danych Osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw.
  6. Dane Osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich, innymi słowy poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.
  7. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Państwa Danych Osobowych zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  8. Na potrzeby realizacji uzasadnionych celów wskazanych w poniższej tabeli Dane Osobowe mogą być udostępnianie następującym współpracującym z nami podmiotom:, dostawcom usług poczty elektronicznej, obsługującym nas firmom informatycznym.
Lp. Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania
1. Podjęcie działań przed zawarciem umowy Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do czasu realizacji działań dot.  zawarcia umowy
2. Wykonanie umowy/usługi Art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1] Do czasu wykonania umowy/usługi
3. Wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przechowywanie Danych Osobowych na potrzeby kontroli podatkowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okres wynikający z przepisów prawa  w zakresie przedawnienia zobowiązań podatkowych
4. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, np.: ustalenie,dochodzenie i obrona wzajemnych roszczeń. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas realizacji prawnie uzsadnionego intresu np.:
do momentu upływu terminu przedawnienia wzajemnych roszczeń

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).