16 CZE 2023

Rozwiązanie umowy zlecenie ze względu na zdrowie pracownika – wypowiedź dla Trójmiasto.pl

rozwiązanie umowy zlecenie z przyczyn zdrowotnych - osoba zestresowana przed komputeremCieszymy się, że możemy poinformować o kolejnej, eksperckiej wypowiedzi radcy prawnego, Wojciecha Kawczyńskiego, dla portalu Trójmiasto.pl. Specjalista z zakresu prawa pracy, podzielił się swoją wiedzą na temat możliwości rozwiązania umowy zlecenie z powodu wpływu pracy na zdrowie pracownika.

Artykuł, który ukazał się na Trójmiasto.pl, opisuje sytuację osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, która powoduje poważny stres pracownika. Osoba ta zwróciła się z pytaniem, czy stres i problemy zdrowotne mogą stanowić wystarczający powód do zerwania umowy bez konsekwencji. Umowa zawiera także karę umowną za przedwczesne jej rozwiązanie.

Radca prawny Wojciech Kawczyński podkreślił, że umowa zlecenia, jako umowa cywilnoprawna, może być rozwiązana z ważnej przyczyny. Jeśli stres i negatywne skutki zdrowotne są potwierdzone przez lekarza, mogą być uznane za taką przyczynę i doprowadzić do rozwiązania umowy zlecenie.

Ponadto, zwrócił uwagę na fakt, że opisane warunki pracy – określony czas pracy, miejsce wykonywania pracy i wynagrodzenie „podstawa + premia” – mogą sugerować, że mimo nazwy umowa zlecenia, w rzeczywistości mamy do czynienia z umową o pracę. W takim przypadku, kara umowna byłaby nieskuteczna, a umowę można by wypowiedzieć bez wskazania powodu, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Zdaniem mec. Wojciecha Kawczyńskiego, osoba zatrudniona na podstawie takiej umowy ma dwie możliwości. Pierwsza z nich to uzyskanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego szkodliwy wpływ pracy na zdrowie i złożenie wniosku o przeniesienie na inne stanowisko. Druga opcja to wykazanie, że pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Rozwiązanie umowy zlecenie – możliwości

Warto zauważyć, że nawet jeśli umowa jest umową zlecenie, a nie umową o pracę, pracownik może ją rozwiązać z ważnej przyczyny. W przypadku, gdy zleceniobiorca zdecyduje się na takie działanie, powinien być przygotowany na możliwość, że zleceniodawca będzie domagał się zapłaty kary umownej. Jednak sąd może zdecydować o jej obniżeniu lub nawet o niepobieraniu kary w ogóle, jeśli uzna, że rozwiązanie umowy było zgodne z zasadami współżycia społecznego.

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu na portalu Trójmiast.pl.

W przypadku podobnych problemów jak rozwiązanie umowy zlecenie zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Nasi eksperci z przyjemnością udzielą Państwu rzeczowych porad prawnych oraz w razie konieczności będą reprezentować Państwa w całym postępowaniu.

Umów się na spotkanie
przez internet