16 PAź 2017

Wcześniejsza emerytura i ochrona przedemerytalna – powód do radości czy obawy?

Od 1 października 2017 w życie weszła nowelizacja ustawy emerytalnej. W związku z tym pragniemy przypomnieć Państwu szczegóły obowiązywania ochrony przedemerytalnej, wszystkich korzyści z niej wynikających oraz potencjalnych obaw związanych z okresem jej trwania.

Od wejścia w życie nowelizacji ustawy, osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Podany wiek jest minimalnym, jaki należy osiągnąć, aby móc przejść na emeryturę. Długość okresu ochronnego nie zmieniła się i w dalszym ciągu wynosi 4 lata. Oznacza to, że w czasie tego okresu pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę, jeśli pozostało mu nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Wcześniejsza emerytura to przywilej, na który wiele osób wyczekiwało i jak się okazało – wielu uprawnionych z niego skorzystało. Przejście na wcześniejszą emeryturę wiąże się jednak z niższym świadczeniem niż można by uzyskać przechodząc na nią w wieku np. 67 lub nawet 70 lat. Odnosząc się do najnowszych przepisów, ochrona przedemerytalna obowiązuje wszystkie kobiety, które skończyły 56 lat oraz mężczyzn, którzy skończyli 61 lat. Cieszyć powinny się zdecydowanie osoby, które zamierzają przejść na emeryturę od razu po osiągnięciu możliwości skorzystania z tego przywileju. Powody do obawy mają natomiast osoby, które nie są zainteresowane niższym świadczeniem i chciałby popracować jeszcze kilka lat, aby uzbierać kapitał na wyższą kwotę emerytury.

Przypominamy, że okres ochronny trwa 4 lata i obowiązuje pracowników, którym brakuje właśnie tyle czasu, aby uzyskać prawo do świadczenia emerytalnego. Co jeśli pracownik chce wciąż pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego? W momencie uzyskania prawa do emerytury kończy się okres ochronny i pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę.

Na szczęście, wypowiedzenie umowy o pracę, musi mieć swoje uzasadnienie. Takim uzasadnieniem zdecydowanie nie może być jego wiek, ponieważ będzie to dyskryminacja, która jest w Polsce zabroniona.

Wypowiedzenie umowy a jej rozwiązanie.

Ochrona przedemerytalna dotyczy wypowiedzenia umowy o pracę, a nie jej faktycznego rozwiązania. Tym samym, w pełni skutecznym będzie wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę przed objęciem pracownika ochroną przedemerytalną, nawet jeśli zakończenie stosunku pracy nastąpi po dacie objęcia pracownika ochroną przedemerytalną. Innymi słowy w takim wypadku pracownik nie zostanie objęty ochroną.

Wymiar pracy a ochrona przedemerytalna.

Dla objęcia pracownika ochroną przedemerytalną, wynikającą z Kodeksu Pracy, nie ma natomiast znaczenia wymiar czasu pracy (tj. wysokość etatu) pracownika. Nawet jeśli pracownik jest w stosunku pracy jedynie w wymiarze 1/8 etatu nie stanowi przeszkody dla objęcia go ochroną przedemerytalną.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące przejścia na emeryturę, okresu ochronnego lub dyskryminacji ze względu na wiek, zapraszamy do kontaktu. Prawnicy pracujący w naszej kancelarii to doświadczeni specjaliści z zakresu prawa pracy.

Umów się na spotkanie
przez internet