17 LIS 2017

Zamierzasz kupić działkę? Sprawdź, czy zabudowa na niej jest legalna.

Czym należy kierować się przy zakupie działki z zabudową? Zapewne wiele osób odpowie, że lokalizacją, stanem technicznym zabudowy, dostępem do mediów oraz zasobem środków. Niemniej ważnym elementem jest również zbadanie stanu legalności istniejącej zabudowy. Brak uzyskania właściwych decyzji przy budowie wiązać się może bowiem z niezwykle dotkliwymi konsekwencjami dla właściciela.

Według ustawy o prawie budowlanym, prace budowlane można rozpocząć jedynie w przypadku, w którym posiadamy stosowne zezwolenie. Konsekwencją braku pozwolenia może być nakazanie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, będącego w trakcie budowy albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia. Brak sprawdzenia legalności zabudowy spowodować może dodatkowe koszty związane z wykonaniem decyzji rozbiórki obiektu.

Ponadto, dla osób wykonujących prace budowlane bez zezwolenia prawo przewiduje również kary w postaci grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Istnieje opcja uniknięcia nakazu rozbiórki zabudowy. Można przeprowadzić, przy spełnieniu określonych warunków, postępowanie legalizujące w wyniku którego właściwy organ może wydać decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo, jeżeli budowa została już zakończona, decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Opcja ta bywa jednak bardzo kosztowna. Postępowanie legalizacyjne wiąże się z opłatą legalizacyjną. Opłata legalizacyjna stanowi iloczyn stawki opłaty (500 złotych), współczynnika kategorii obiektu budowlanego i współczynnika wielkości obiektu budowlanego. Stawka opłaty, w tym przypadku, podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu. Oznacza to, iż opłata, w pewnych przypadkach, wynosić może kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset tysięcy złotych.

Podkreślić należy, iż od wyżej opisanych zasad istnieje szereg odstępstw, uzależnionych w szczególności od tego, kiedy budynek został wybudowany. Dla przykładu, jeśli budynek zbudowany został przed 01.01.1995 roku, w pewnych okolicznościach uniknąć można opłaty legalizacyjnej.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy audycie prawnym stanu działki, zapraszamy do kontaktu. Kancelaria Kawczyński – Kieszkowski specjalizuje się w sprawdzaniu stanów prawnych działek oraz w zakresie postępowań legalizacyjnych.

Autor: Adwokat Marcin Kieszkowski 

Umów się na spotkanie
przez internet