08 LIP 2020

Zarząd sukcesyjny – czyli jak przedsiębiorca powinien zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek jego śmierci?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z osobą przedsiębiorcy – dlatego też po śmierci przedsiębiorcy, który firmuje prowadzoną przez siebie działalność swoim nazwiskiem, co do zasady nie da się prowadzić firmy w niezmienionym kształcie bo m.in. wygasają zezwolenia i koncesje, bank nie chce wypłacać środków zgromadzonych na rachunku firmowym, nie można korzystać z NIP-u przedsiębiorcy.

Jeżeli mamy nieskonfliktowanych spadkobierców, którzy są w stanie niezwłocznie udać się wspólnie do notariusza w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, takie niedogodności nie spowodują szczególnie negatywnych konsekwencji. Co innego, jeżeli np. spadkobiercy są porozrzucani po świecie, któryś ze spadkobierców kwestionuje testament albo spadkobierców jest na tyle dużo, że nie jest możliwe szybkie i rozsądne zarządzanie odziedziczoną firmą – wówczas postępowanie spadkowe może zająć kilka lat wskutek czego działalność naszej firmy przez ten czas będzie praktycznie wstrzymana.

Od 25 listopada 2018 roku, istnieje możliwość ustanowienia zarządu sukcesyjnego, który może rozpocząć się już z momentem śmierci przedsiębiorcy i trwać aż do zakończenia postępowania o dział spadku czyli do rozdzielenia całego majątku spadkowego pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Bez względu na to, czy przedsiębiorca sporządził testament, czy też ma miejsce dziedziczenie ustawowe, ustanowienie zarządu sukcesyjnego zapewnia możliwość płynnej kontynuacji działalności przedsiębiorstwa mimo śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak ustanowić zarządcę sukcesyjnego?

Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego jest bezpłatne i bardzo proste. Zarządcę sukcesyjnego można bardzo łatwo ustanowić posiadając profil zaufany lub podpis kwalifikowany – wystarczy wówczas jedynie wypełnić formularz dostępny na stronie www.ceidg.gov.pl. Zarząd sukcesyjny można również ustanowić osobiście, wystarczy jednorazowe udanie się do właściwego urzędu gminy oraz wypełnienie prostego formularza. Trzeba mieć zgodę zarządcy sukcesyjnego, jednakże dokument ją zawierający nie stanowi załącznika do formularza. W zgłoszeniu do urzędu trzeba jedynie oświadczyć, iż taka zgoda została wyrażona przez kandydata na zarządcę. W formularzu trzeba uzupełnić informacje dotyczące ubezpieczenia oraz danych naczelnika urzędu skarbowego, w którym płaci się podatek dochodowy oraz wpisać podstawowe dane zarządcy sukcesyjnego. Istnieje również możliwość ustanowienia rezerwowego zarządcy sukcesyjnego na wypadek, gdyby pierwszy zarządca sukcesyjny nie chciał lub nie mógł spełniać swojej funkcji. Zarządca sukcesyjny będąc wpisanym do rejestru przedsiębiorców, po śmierci przedsiębiorcy nie musi udowadniać swojego umocowania poprzez przeprowadzanie jakiś skomplikowanych procedur – wystarczy, że powoła się na fakt ogólnie dostępnego wpisu w rejestrze Centralnej Ewidencji  i Informacji Gospodarczej (CEIDG).

Co daje zarząd sukcesyjny?

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego sprawia, że praktycznie większość dotychczasowych czynności wykonywanych przez przedsiębiorcę może wykonywać zarządca sukcesyjny – przede wszystkim, w dalszym ciągu trwają umowy o pracę oraz zawarte kontrakty, dodatkowo zarządca od momentu śmierci przedsiębiorcy jest uprawniony do korzystania z rachunku bankowego przedsiębiorstwa, ma też uprawnienie do uzyskanie potwierdzenia możliwości wykonywania decyzji administracyjnych takich jak: koncesje, zezwolenia, licencje, pozwolenia. Może wykonywać wszelkich czynności tzw. zwykłego zarządu czyli w sposób bieżący zarządzać firmą.

Bardzo istotne też jest to, że zarządca sukcesyjny może uzyskać koncesje, zezwolenia, licencje, pozwolenia w taki sposób, że nie nastąpi zerwanie ciągłości dotychczasowych decyzji – zarządca składa wniosek o potwierdzenie np. zezwolenia na sprzedaż alkoholu i nie musi czekać na wydanie decyzji pozytywnej – dopiero w razie decyzji negatywnej musi zaprzestać sprzedaż alkoholu.

 

Polub nas na Facebooku, aby na bieżąco śledzić przydatne materiały, które publikujemy.

Umów się na spotkanie
przez internet