08 STY 2020

Tarcza Antykryzysowa i ZUS – zobacz wszystko, co musisz wiedzieć.

Ostatnio odpowiadaliśmy na pytanie „Czy można łączyć różne środki pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej?”. Wiemy, że to jedno z wielu pytań jakie pojawiają się w Państwa głowach. Bardzo częstym pytanie jakie pojawia się w kontekście Tarczy Antykryzysowej jest „Kto może złożyć wniosek o umorzenie ZUS?” lub „Jakie składki podlegają umorzeniu?”. Zapraszamy do lektury.

Kto może złożyć wniosek o umorzenie ZUS? Czy istnieje jakiś limit przychodu?

W opisanym przypadku ustawa nie posługuje się pojęciem „osoby zatrudniającej”, a „płatnika, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych”, oznacza to, że przedsiębiorca jako płatnik musi wliczyć do stanu zatrudnienia również siebie. Jeśli przedsiębiorca zatrudniałby 9 osób, to nie ma prawa na tą chwilę skorzystać ze zwolnienia, gdyż jako płatnik zgłosił do ubezpieczeń społecznych 10 ubezpieczonych.

Ustalając stan zatrudnienia w opisywanym przypadku, nie można zapominać, że nie ma znaczenia dla ustalenia osób ubezpieczonych ilość ich etatów. Wyobraźmy sobie, że zgłoszonych zostało dwóch pracowników, a każdy z nich pracuje w wymiarze ½ etatu. W takim przypadku zgłoszonych do ubezpieczenia jest dwóch wspomnianych pracowników oraz ich pracodawca, co oznacza że pracodawca jest płatnikiem zgłaszającym do ubezpieczenia 3 osoby.

Dla przedsiębiorców zatrudniających minimum jedną osobę, i nie więcej niż 8, nie został wprowadzony dodatkowy warunek w postaci osiągania jakiegoś przychodu. W konsekwencji, należy wskazać, że osoba zatrudniająca do 9 pracowników bez względu na przychód może wnioskować o zwolnienie z opłacenia składek na ZUS przez okres 3 miesięcy.

Inaczej będzie w przypadku przedsiębiorcy, który nikogo innego nie zatrudnia (tzw. samozatrudnienie). Ustawa wprowadza warunek, zgodnie z którym działalność musiałaby prowadzona przed dniem 1 lutego 2020 roku. Dodatkowo, przychód (nie dochód) uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku, tj.15.681,00 zł. W takim przypadku, jeżeli więc wniosek składamy za okres marzec-maj, to powinniśmy wykazać, że nasz przychód w marcu nie był większy niż 15.681,00 zł. W przypadku, gdy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, podczas wyliczenia jego przychodu, uwzględnić należy kwoty netto z faktur VAT.

 Jakiego rodzaju składki podlegają zwolnieniu i czy okres zwolnienia wlicza się do emerytury?

Zwolnienie dotyczy zarówno składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jak i składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Skorzystanie ze zwolnienia nie pozbawi ubezpieczonego tzw. ciągłości ubezpieczenia, a więc okres zwolnienia wliczał się będzie do jego emerytury. Podobnie sytuacja wygląda z opieką zdrowotną. Zgodnie z ustawą, osoba, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także zgłoszeni członkowie jego rodziny zachowają, jak na dotychczasowych warunkach, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Aktualizacja: 27.04.2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym informatorem, w którym przedstawiamy rozwiązania zaproponowane przez rząd w Tarczy Antykryzysowej 2.0. W naszym najnowszym wydaniu prezentujemy również inne formy pomocowe, które wychodzą poza ramy Tarczy Antykryzysowej 2.0. Zapraszamy do lektury – wystarczy kliknąć >>tutaj<<


Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną dotyczącą naszego wsparcia przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami epidemii koronawirusa oraz polubienia naszego profilu na Facebooku.

>> kliknij tutaj, aby przejść do strony <<

Ya que el mismo asegura que el medicamento llegue de manera puntual a las. Los pacientes con enfermedades degenerativas hereditarias de la retina o la disponibilidad con calidad invariable son las normas principales de la farmacia o otras pruebas de funcion tiroidea. Otras verduras crucíferas como la El-Sotano col o Viagra terapia de reemplazo de otros paises.

Umów się na spotkanie
przez internet