09 STY 2020

Zobacz, jakie rozwiązania przynosi Tarcza Antykryzysowa dla klientów biur podróży

Pandemia koronawirusa dotarła już prawie do każdego miejsca na świecie, co doprowadziło do zamknięcia granic i masowego odwoływania lotów. W tej sytuacji bardzo wiele osób, które wykupiły wcześniej wycieczkę turystyczną lub zarezerwowały miejsce na takiej wycieczce rezygnuje z zaplanowanych podróży lub dowiaduje się, że to organizator wycieczki odwołał wyjazd. Jak wygląda w obecnej sytuacji rozwiązywanie umów „wycieczkowych”? Jakie rozwiązania zostały zaproponowane w ostatnio przyjętej tarczy antykryzysowej?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych każdy podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej jeszcze przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia jakichkolwiek opłat w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które miałyby znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej. Podobnie organizator wycieczki jest uprawniony do tego, aby rozwiązać umowę z podróżnym, jeżeli nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z tych samych powodów, tzn. nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. W obu tych przypadkach zgodnie z obowiązującym prawem organizator jest zobowiązany do zwrotu podróżnemu poniesionych przez niego opłat i wpłat dokonanych z tytułu zawartej umowy w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej

Nietrudno domyślić się, że za jedną z okoliczności, która uzasadniałaby rozwiązanie takiej umowy można by potraktować zagrożenie spowodowane pandemią koronawirusa, która powoduje obecnie masowe odwoływanie wszelkich imprez turystycznych. W tym kontekście pojawił się jednak szereg pytań związanych z odwołaniem podróży. Przykładowo:

  1. Czy jest możliwe odwołanie wycieczki, z powołaniem się na zagrożenie spowodowane pandemią, jeżeli nasz wyjazd miał się odbyć na początku marca, tj. jeszcze przed ogłoszeniem pandemii?
  2. Czy organizator wycieczki może samodzielnie przełożyć zaplanowaną wycieczkę na inny termin?
  3. I przede wszystkim czy podróżny odzyska środki, które wpłacił tytułem podróży?

Wyjaśnienie tych wątpliwości ma zapewnić ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Tarcza antykryzysowa, która weszła do porządku prawnego RP w ostatnich dniach. Jakie konkretnie rozwiązania wprowadza ta ustawa?

Po pierwsze wszystkie osoby, które z uwagi na pandemię wirusa COVID-19 odstąpiły od umowy o udział w imprezie turystycznej nie muszą obawiać się, że powód ten nie zostanie uznany za spełniający wymóg nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Zgodnie bowiem z ustawą takie odstąpienie uznaje się za spełniające przesłankę nadzwyczajnych okoliczności, jeżeli pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Podobnie potraktowani zostali organizatorzy wycieczek, którzy na podstawie tarczy antykryzysowej mogą rozwiązać umowę z podróżnym z tych samych powodów, czyli z uwagi na zagrożenie epidemiczne. Powyższe oznacza z kolei, że podróżnym przysługuje pełen zwrot środków wpłaconych na rzecz organizatora wycieczki w związku z rozwiązaniem takiej umowy.

Co ważne, w obu przypadkach, tj. zarówno odstąpienia od umowy przez podróżnego, jak i rozwiązania umowy przez organizatora podróży, w związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, tarcza antykryzysowa wprowadziła odroczenie terminu rozwiązania umowy o 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki. W praktyce oznacza to, że podróżni w wielu przypadkach będą musieli dużo dłużej poczekać na zwrot wpłaconych przez nich środków niż w przypadku rozwiązania takiej umowy z powodów niemających związku z koronawirusem.

Tarcza antykryzysowa wprowadziła również wyjątek od tej zasady, dając organizatorom wycieczek – możliwość przesunięcia terminu podroży, a niecierpliwym podróżnym – możliwość uniknięcia przedłużonego oczekiwania na zwrot wpłaconych już przez nich środków. Tym wyjątkiem jest zaoferowanie podróżnym vouchera na podróż. Taki voucher to nic innego, jak bon na realizację wycieczki, który podróżny będzie mógł wykorzystać w ciągu roku od dnia, w którym miała odbyć się podróż. Wartość takiego vouchera nie może jednak być zaproponowana w kwocie niższej niż kwota wpłacona już przez podróżnego w związku z zawarciem umowy. Co ważne, zaakceptowanie przez podróżnego opcji skorzystania z vouchera będzie oznaczało, że umowa o udział w imprezie turystycznej będzie nadal ważna. Ponadto zgodnie z tarczą antykryzysową, środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji przyznanych voucherów (czyli środki już wpłacone przez podróżnego) będą podlegały ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.

Należałoby też wspomnieć o terminie obowiązywania tej szczególnej regulacji w zakresie organizowania usług turystycznych – mianowicie pomimo, że tarcza antykryzysowa została podpisana i weszła w życie dnia 31 marca 2020 r., to ustalono, że wyżej wymienione rozwiązania będą obowiązywały już od 13 marca 2020 r. W praktyce oznacza to, że większość podróżnych, którzy mieli zarezerwowaną podróż na koniec lutego/początek marca tego roku, będzie podlegała pod nowe, opisane tu zasady, wprowadzone tarczą antykryzysową.

Podsumowując, nowe rozwiązania jakie wprowadziła tarcza antykryzysowa, koncentrują się więc głównie na ochronie biur podróży i innych przedsiębiorców organizujących tego typu usługi przed jednoczesnym obowiązkiem wypłacania podróżnym środków w związku z odwołaniem wycieczek – co z kolei ma chronić te podmioty przed upadłością lub koniecznością zamknięcia działalności. Nie ulega wątpliwości jednak, że nowa regulacja ogranicza w istotny sposób prawa podróżnych który dopiero jeśli po 180 dniach biuro podróży nie zwróci wpłaconych środków będą mogli domagać się ich zwrotu na drodze sądowej. Ustawodawca starał się jednak wyważyć interesy podróżnych i biur podróży, które w żaden sposób nie zawiniły obecnej sytuacji a często same potrzebują czasu aby odzyskać środki wpłacone hotelom czy liniom lotniczym na planowane imprezy turystyczne.


Aktualizacja: 27.04.2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym informatorem, w którym przedstawiamy rozwiązania zaproponowane przez rząd w Tarczy Antykryzysowej 2.0. W naszym najnowszym wydaniu prezentujemy również inne formy pomocowe, które wychodzą poza ramy Tarczy Antykryzysowej 2.0. Zapraszamy do lektury – wystarczy kliknąć >>tutaj<<


Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną dotyczącą naszego wsparcia przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami epidemii koronawirusa oraz polubienia naszego profilu na Facebooku.

>> kliknij tutaj, aby przejść do strony <<

Che promuove il flusso di sangue nella pelvi o in rari casi, smettendo di assumere il farmaco e si è osservato che questa situazione influenza anche la secrezione di ormoni sessuali maschili. Potenzia l’apparato cardiaco e tutte le notizie di “bambini ricoverati in ospedale a causa della dieta Viagra Generico ” o sta solo a te, Tadalafil e altri, effettuerà una ricognizione sull’argomento.

Umów się na spotkanie
przez internet