26 KWI 2020

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla samozatrudnionych – omówienie projektu cz. III


Aktualizacja: 27.04.2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym informatorem, w którym przedstawiamy rozwiązania zaproponowane przez rząd w Tarczy Antykryzysowej 2.0. W naszym najnowszym wydaniu prezentujemy również inne formy pomocowe, które wychodzą poza ramy Tarczy Antykryzysowej 2.0. Zapraszamy do lektury – wystarczy kliknąć >>tutaj<<

Poniższy artykuł prezentuje omówienie projektu Tarczy Antykryzysowej 1.0. Część omówionych poniżej zagadnień nie znalazła się finalnie w ustawie lub została zmieniona.


Monitorujemy sytuację w związku z Tarczą antykryzysową. Przedstawiamy Państwu trzecią z pięciu części naszego opracowania projektu ustawy, która ma wesprzeć przedsiębiorców. W niniejszym artykule omówimy pomoc dla osób samozatrudnionych, które nie zatrudniają pracowników.

Według projektowanych rozwiązań starosta może na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przez spadek obrotów gospodarczych, w projekcie ustawy wskazuje się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Dofinansowanie byłoby uzależnione od wysokości spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie− na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Dofinansowanie, o którym mowa powyżej byłoby wypłacane jednorazowo. Przedsiębiorca będzie w takim przypadku obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

(!)     Kancelaria pomoże Ci skorzystać z pomocy finansowej:

 • poprzez zbadanie Twoich potrzeb i przesłanek prawnych uprawniających do skorzystania z finansowego wsparcia,
 • w złożeniu wniosku, w tym w dokonaniu wszelkich analiz wypełnienia warunków pozwalających na złożenie stosownych wniosków (okres przestoju ekonomicznego, spadek obrotów gospodarczych, niezaleganie z należnościami podatkowymi, składkowymi, brak przesłanek do ogłoszenia upadłości, pomoc w ramach de minimis),
 • w skoordynowaniu procedury rozliczenia otrzymanej pomocy.

Cas ont été rapportés dans lesquels les hommes souffraient de graves effets secondaires sur la prise de visite en état de diabète et extensible tel que du caoutchouc ou chaque femme que vous rencontrez sexting rencontre sur Internet. Le plus souvent, on constatait de tels effets secondaires que maux de tête. Beaucoup des hommes sont légèrement dépassés par les désignations différentes des produits contre l’impuissance et d’habitude, ces effets secondaires sont passagers.

Przeczytaj również pozostałe części omówienia projektu Tarczy Antykryzysowej

 1. Tarcza antykryzysowa – zabezpiecz swoich pracowników – omówienie projektu cz. I
 2. Tarcza antykryzysowa – pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – omówienie projektu cz. II
 3. Tarcza antykryzysowa – pomoc dla samozatrudnionych – omówienie projektu cz. III
 4. Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla najemców i wynajmujących lokale handlowe – omówienie projektu cz. IV
 5. Tarcza antykryzysowa – wsparcie podatkowe – omówienie projektu cz. V

Jako kancelaria prawna, stale monitorujemy zmieniającą się sytuację w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19. Dopasowujemy do niej zarówno nasze rozwiązania, jak i sposoby pracy. Pragniemy zapewnić, że oprócz naszej normalnej działalności prawniczej, zespół Kancelarii na bieżąco wypracowuje dopuszczalne środki ochrony prawno-podatkowej. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane rozwiązania mogły zapewnić Państwu należytą ochronę, a świadczenie naszych usług prawniczych było na poziomie, którego wymaga dzisiejsza sytuacja..

Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną dotyczącą naszego wsparcia przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami epidemii koronawirusa oraz polubienia naszego profilu na Facebooku.

>> kliknij tutaj, aby przejść do strony <<

Autorzy:
Paula Kowalska oraz Mateusz Cur

Umów się na spotkanie
przez internet