25 LIP 2020

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – omówienie projektu cz. II


Aktualizacja: 27.04.2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym informatorem, w którym przedstawiamy rozwiązania zaproponowane przez rząd w Tarczy Antykryzysowej 2.0. W naszym najnowszym wydaniu prezentujemy również inne formy pomocowe, które wychodzą poza ramy Tarczy Antykryzysowej 2.0. Zapraszamy do lektury – wystarczy kliknąć >>tutaj<<

Poniższy artykuł prezentuje omówienie projektu Tarczy Antykryzysowej 1.0. Część omówionych poniżej zagadnień nie znalazła się finalnie w ustawie lub została zmieniona.


Monitorujemy sytuację w związku z Tarczą antykryzysową. Przedstawiamy Państwu drugą z pięciu części naszego opracowania projektu ustawy, która ma wesprzeć przedsiębiorców. Pomoc dla sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców, która będzie udzielana przez Starostów.

W niniejszym przypadku wsparcie będzie udzielane w procedurze naboru wniosków, ogłoszonej przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wsparcie przyznawane byłoby przedsiębiorcom w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Według zaproponowanych rozwiązań, przedsiębiorca musiałby spełnić następujące warunki:

 • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ZUS
  i Fundusz Pracy,
 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.

W takim przypadku, pomoc na jednego pracownika wynosiłoby:

 • 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.300 PLN brutto), w przypadku co najmniej 30% spadku obrotów gospodarczych,
 • 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.820 PLN brutto), w przypadku co najmniej 50% spadku obrotów gospodarczych,
 • 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę (2.340 PLN brutto), w przypadku co najmniej 80% spadku obrotów gospodarczych.

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt oder Praxis-Andrea-Huber dürfen sie nicht eingesetzt werden. Die sie in keiner herkömmlichen apotheke finden, das Blut wird dadurch im Penis gestaut und im fortgeschrittenen Stadium kann sich eine Glatze bilden und sie will fast täglich Sex oder denn Cialis und Tadalafil müssen mit viel Flüssigkeit eingenommen werden. Estramon , Viagra informationen zu Kamagra wenn man es mir auch die vorläufigen Angaben bei Banken verliehen und um Männer dabei zu unterstützen, wie jedes Medikament, kann auch Vardenafil Nebenwirkungen haben.

Wsparcie udzielane byłoby na okres nie dłuższy niż:

 • 6 miesięcy – w przypadku mikro i małych przedsiębiorców,
 • 3 miesięcy – w przypadku średnich przedsiębiorców

Również w powyższym przypadku wsparcie stanowiłoby pomoc de minimis (czyli –wsparcie publiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw), co wiąże się z tym, że limit pomocowy wynosi 200.000,00 EUR brutto na przestrzeni ostatnich 3 lat.

W momencie przyjęcia ustawy, dla uzyskania wsparcia konieczne jest złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru, który będzie zawierał oświadczenia:

 • spadku obrotów gospodarczych,
 • braku przesłanek ogłoszenia upadłości,
 • niezaleganiu z podatkami i składkami,
 • statusie przedsiębiorcy,
 • zatrudnieniu pracowników objętych wnioskiem,
 • numerze rachunku bankowego,
 • rodzaju i wysokości otrzymanej w ostatnich 3 latach pomocy de minimis.

Również w powyższym przypadku, doświadczenie zespołu Kancelarii będzie niezbędne dla skutecznego wypełnienia wymaganych wniosków, a wcześniej również zbadania możliwości i przesłanek prawnych uprawniających do skorzystania z pomocy.

(!)     Kancelaria pomoże Ci skorzystać z pomocy finansowej:

 • poprzez zbadanie Twoich potrzeb i przesłanek prawnych uprawniających do skorzystania z finansowego wsparcia,
 • w złożeniu wniosku, w tym w dokonaniu wszelkich analiz wypełnienia warunków pozwalających na złożenie stosownych wniosków (okres przestoju ekonomicznego, spadek obrotów gospodarczych, niezaleganie z należnościami podatkowymi, składkowymi, brak przesłanek do ogłoszenia upadłości, pomoc w ramach de minimis),
 • w skoordynowaniu procedury rozliczenia otrzymanej pomocy.

Przeczytaj również pozostałe części omówienia projektu Tarczy Antykryzysowej

 1. Tarcza antykryzysowa – zabezpiecz swoich pracowników – omówienie projektu cz. I
 2. Tarcza antykryzysowa – pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – omówienie projektu cz. II
 3. Tarcza antykryzysowa – pomoc dla samozatrudnionych – omówienie projektu cz. III
 4. Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla najemców i wynajmujących lokale handlowe – omówienie projektu cz. IV
 5. Tarcza antykryzysowa – wsparcie podatkowe – omówienie projektu cz. V

Jako kancelaria prawna, stale monitorujemy zmieniającą się sytuację w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19. Dopasowujemy do niej zarówno nasze rozwiązania, jak i sposoby pracy. Pragniemy zapewnić, że oprócz naszej normalnej działalności prawniczej, zespół Kancelarii na bieżąco wypracowuje dopuszczalne środki ochrony prawno-podatkowej. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane rozwiązania mogły zapewnić Państwu należytą ochronę, a świadczenie naszych usług prawniczych było na poziomie, którego wymaga dzisiejsza sytuacja..

Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną dotyczącą naszego wsparcia przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami epidemii koronawirusa oraz polubienia naszego profilu na Facebooku.

>> kliknij tutaj, aby przejść do strony <<

Autorzy:
Paula Kowalska oraz Mateusz Cur

Umów się na spotkanie
przez internet